Ashi-Guruma

 

De-Ashi-Barai


 

Hane-Goshi 

Harai-Goshi


 

Harai-Tsuri-Komi-Ashi


Hiza-GurumaIppon-Seoi-Nage 

Kata-Guruma


Koshi-Guruma
Ko-Soto-GakeKo-Soto-Gari

 

Morote-Seoi-NageO-GoshiO-Guruma


O-Kuri-AshiO-Soto-GariO-Soto-Otoshi

Ouchi-Gari


 

Tsuri-Goshi


Tsuri-Komi-Goshi


Uchi-MataUki-GoshiUki-OtoshiUki-Waza


Ura-NageUshiro-Goshi


Utsuri-Goshi


Yoko-GakeYoko-Guruma
 


Yoko-Otoshi